Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Drodzy Rodzice!
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i organizację roku szkolnego 2020/2021 zmieniamy w naszej szkole formę obiadów dla uczniów.
 
W dniach 22 i 23 września 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami.
 
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej od 1 września 2020 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. F. Modrzewskiego pani Magdalena Bobras zwraca się z prośbą o zapoznanie się z "Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii", które obowiązywać  będą na terenie naszej szkoły.
 

 
Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września według poniższego harmonogramu:
 
Drodzy Uczniowie! Za klika dni wrócicie do szkoły. Aby łatwiej Wam było pożegnać się z wakacjami, obejrzyjcie film przygotowany dla Was przez panią Zofię Dabrowską.
Informujemy, że w piątek w godzinach 13.00 - 15.00 oraz od poniedziałku do wtorku w godzinach 9.00 -14.00 można odbierać zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 
Miasto Piotrków Trybunalski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła", którego celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym.

Kontakt

ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. / fax: 44 732-37-31
e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl

Wtorek 22 września 2020

Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki