Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Informacja o obiadach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Drodzy Rodzice!
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i organizację roku szkolnego 2020/2021 zmieniamy w naszej szkole formę obiadów dla uczniów.
 
Wprowadzamy obiady jednodaniowe:
●   2 x w tygodniu zupa + dodatek
●   3 x w tygodniu drugie danie
 
Obiad jednodaniowy = pełnowartościowy posiłek
 
Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4 zł.
Koszt obiadów w październiku 2020 r.
19 x 4 zł = 76 zł

 
Obiady mogą spożywać tylko uczniowie zapisani, którzy  do 29.09.2020 r. dostarczyli kartę zapisu.        
 
Obiady wydawane będą od 05 października 2020 r. według harmonogramu  wydawania posiłków.
 11.15 – 11.30   - kl. I a b
11.15 – 11.30   - kl. III a b c
 
11.35 – 11.55 -   kl. IV a b c
11.35 – 11.55 -   kl. VI a b c
 
12.40 – 12.55 -   kl. V a b
12.40 – 12.55 -   kl. VII a b c d
12.40 – 12.55 –  kl. VIII a b c
 
13.00 – 13.15 -  kl. II a b c

Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
 
Przy naliczaniu kwoty za obiady w październiku kierownik świetlicy uwzględni nadpłaty z miesiąca marca 2020 r. dla klas II – VIII.
Kwotę należności za obiady ustala się jako iloczyn dni żywieniowych i kwoty należności za jeden obiad. Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty. Kwitek ten zostanie przekazany uczniom do dnia 6 każdego miesiąca.
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa”
            Numer konta 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001
 
 

Załączniki artykułu

OBIADY karta 2020 2021 (Pobrań: 61)
powrót