Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Świetlica i stołówka - informacje dla Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej od 1 września 2020 r.
Świetlica szkolna
 
Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 16.30 od poniedziałku do piątku.
  • Pierwszeństwo w korzystaniu z zajęć świetlicowych mają dzieci klas I – III rodziców pracujących zawodowo.
  • Każde dziecko korzystające ze świetlicy musi zostać do niej zapisane.
  • Aby zapisać dziecko należy wypełnićKartę zgłoszenia dziecka do świetlicyi dostarczyć ją do prowadzących zajęcia w świetlicy.
  • Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do świetlicy szkolnej poświadczoną przez pracodawcę Informację o zatrudnieniu
Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy składać do wychowawcy klasy w terminie do dnia 4 września 2020r.
W zakładce świetlica w załączniku znajduje się:
  • regulamin świetlicy
  • karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
  • informacja o zatrudnieniu rodziców
 
 
 
Stołówka szkolna
 

         W związku z remontem kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi obiady na stołówce szkolnej będą wydawane od  października 2020 roku.
W miesiącu wrześniu obiadów nie będzie.
 
Zapisy na obiady będą odbywały się w późniejszym terminie.
Termin i sposób zapisu podany będzie na stronie internetowej szkoły.
 
 
Ceny obiadów w roku szkolnym 2020/2021:
  • cały obiad (zupa + II danie)- 4,00 zł
  • koszt samej zupy- 1,00 zł

Załączniki artykułu

KARTA świetlica 2020 (Pobrań: 49)
powrót