Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
 
Data Temat
16 września 2019r. Zebranie organizacyjne
23 września 2019r. Zebranie z rodzicami klas VIII
6 listopada 2019r Zebranie z rodzicami klas VII i VIII. Klasy I-VI konsultacje indywidualne. Klasy VIII informacja o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty.
12 grudnia 2019r. Zebranie z rodzicami. Informacja o proponowanych ocenach. Konsultacje indywidualne.
29 grudnia 2019r. Pisemna informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania
11 lutego 2020r. Zebranie podsumowujące I półrocze
24 kwietnia 2020r. Zebranie z rodzicami. Konsultacje indywidualne
14 maja 2018r. Zebranie z rodzicami. Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania
 
Zebrania z Rodzicami (inne niż wymienione powyżej) mogą być organizowane w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły.
 
Konsultacje indywidualne z nauczycielami

 
Baranowska Grażyna pierwszy wtorek 16.00 – 17.00
Bobras Magdalena pierwszy poniedziałek 16.00-17.00
Bystrzycka Renata drugi wtorek 16.00-17.00
Chojnacka Marta ostatni czwartek 16.00-17.00
Chwastowska Agnieszka pierwszy czwartek 16.00-17.00
Dąbrowska Zofia pierwszy czwartek 16.00-17.00
Dendek Kinga ostatnia środa 16.00-17.00
Eksman Arkadiusz ostatnia środa 16.00-17.00
Fajer Maria ostatni czwartek 17.00 -18.00
Jakubik-Piątkowska Anetta ostatni czwartek 16.00-17.00
Jaworski Jarosław ostatni czwartek 16.00-17.00
Jończyk Iwona ostatni czwartek 16.00-17.00
Kopka Joanna drugi wtorek 16.00-17.00
Kosmowska Anna pierwszy wtorek 16.00-17.00
Kurzydlak Zenon pierwszy czwartek 16.00-17.00
Łuczyk Beata pierwszy poniedziałek 16.00-17.00
Malec-Lipowska Dorota pierwszy poniedziałek 16.00-17.00
Motyl Sandra ostatni czwartek 16.00-17.00
Pabich Alicja ostatnia środa 16.00-17.00
Pawlikowski Robert ostatni czwartek 16.00-17.00
Płachta Agnieszka ostatnia środa 16.00-17.00
Siwakowska Agnieszka pierwszy wtorek 16.00-17.00
Skóra Katarzyna ostatni czwartek 16.00-17.00
Sobańska Iwona ostatni piątek 16.00-17.00
Turniak Agnieszka ostatnia środa 16.00-17.00
Wojtasik Ewa ostatni czwartek 16.00-17.00
Wójtowicz Małgorzata pierwszy poniedziałek 16.00-17.00
Zielonka Urszula ostatni. czwartek 16.00-17.00
Wesołowski Maciej drugi wtorek 16.00-17.00
 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wspomagający konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami ustalają indywidualnie.
UWAGA! W miesiącu, w którym odbywać się będą zebrania z rodzicami nie będzie konsultacji z nauczycielami wg powyższego harmonogramu. Konsultacje indywidualne odbędą się w dniu zebrania.