Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Metoda Montessori

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Zajęcia wspomagające prowadzone z zastosowaniem metody i środków edukacyjnych Marii Montessori.

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki, w sali nr 2.

Prowadząca: Elżbieta Górka
Doboru uczniów do zajęć dokonuje prowadzący zajęcia.
Specyfika grup: uczniowie zróżnicowani wiekowo.
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju:

  •     fizycznego,
  •     kulturowego,
  •     społecznego,
  •     wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

  •     rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  •     wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
  •     wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
  •     osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  •     wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
  •     uniezależnieniu od nagrody,
  •     formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  •     szacunku dla pracy innych,
  •     rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  •     osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.